Hyppää sisältöön

Säännöt ja ehdot

European Masters Games 2023, Tampere, Suomi

Jotta EMG2023 Tampere hyväksyisi pyyntöni osallistua tapahtumaan, minun tulee hyväksyä seuraavat säännöt ja ehdot.

Hyväksyn sen, että näitä ehtoja ei voida muuttaa.

Hyväksyn sen, että jos pyyntöni osallistua tapahtumaan hyväksytään, osallistun tapahtumaan ja siihen liittyviin aktiviteetteihin omalla riskilläni sekä sen, että EMG2023 pidättää oikeuden tehdä muutoksia tapahtuman aktiviteetteihin koska ja mistä syystä tahansa. Sellaiset muutokset saattavat merkitä esimerkiksi muutoksia urheilulajeihin, tapahtumiin tai urheilutapahtumissa käytettäviin ikäryhmiin ja/tai muutoksia jonkin urheilutapahtuman aikatauluihin tai jonkin tapahtuman perumista.

Hyväksyn sen, että minulla ei ole oikeutta esittää vaatimuksia EMG2023:lle, IMGA:lle tai Tampereen kaupungille tai millekään urheilujärjestölle vahingoista, joita minulle aiheutuu sellaisten muutosten johdosta.

Hyväksyn sen, että EMG2023 noudattaa IMGA:n ja Suomen valtion mahdollisia esimerkiksi viisumi- tai muista määräyksistä johtuvia osallistumisrajoituksia.

1. MÄÄRITELMÄT

Näissä säännöissä ja ehdoissa:

”Vaatimus” tarkoittaa mitä tahansa toimenpidettä, oikeudenkäyntiä, menettelyä, vaatimusta, pyyntöä, vahinkoa tai kustannuksia, syntyivätpä ne miten hyvänsä, mutta sisältäen tuottamuksellisuuden siihen kuitenkaan rajoittumatta.

”EMG2023” tarkoittaa vuoden 2023 European Masters Games -tapahtuman Tampereen organisaatiota, sen järjestelytoimikuntaa, toimitsijoita, työntekijöitä, toimijoita ja vapaaehtoisia.

”Tapahtuma” tarkoittaa European Masters Games Tampere 2023 -tapahtumaa.

”Urheiluaktiviteetit” tarkoittavat suoritusta tai osallistumista missä tahansa laajuudessa tapahtuman viralliseen tai tunnustettuun urheilulajiin, -tapahtumaan tai -aktiviteettiin.

”Kuvat” tarkoittavat kaikenlaisia valokuvia tai sähköisiä kuvia ja/tai tallenteita.

”IMGA” tarkoittaa Masters Games -tapahtumien maailmanlaajuista hallintoelintä.

”Säännöt” tarkoittavat EMG2023-tapahtuman sääntöjä, määräyksiä ja toimintatapoja sekä sääntöjä, joita minun tulee noudattaa tapahtuman urheilulajeissa, joihin osallistun eri aikoina.

”Kolmas osapuoli” tarkoittaa kahden tai useamman henkilön tai kokonaisuuden välisen toimen yhteydessä muuta henkilöä tai kokonaisuutta, joka ei liity suoraan siihen, mutta johon toimella voi olla vaikutusta.

”WADA” tarkoittaa Maailman antidopingtoimistoa.

2. ILMOITTAUTUMINEN

EMG2023 voi hyväksyä osallistumiseni tapahtumaan harkintansa mukaan. Erityisesti on huomattava, että:

 • Hyväksyn sen, että tapahtumaan ilmoittautuminen päättyy 28.5.2023 ja että jos hakemukseni on puutteellinen ja/tai myöhästyy, olen tietoinen siitä, että hakemustani ei hyväksytä.
 • Olen tietoinen siitä, että joissakin urheilulajeissa saattaa olla tietty osallistujien enimmäismäärä ja että EMG pidättää oikeuden hyväksyä urheilijat ilmoittautumisjärjestyksessä, kunnes enimmäismäärä täyttyy. Hyväksyn myös sen, että jos ilmoittautumisia ei tule tarpeeksi, ikäryhmiä voidaan yhdistellä ja tapahtumia voidaan perua.

Ennalta arvaamattomien olosuhteiden toteutuessa EMG2023 ja muut toimivaltaiset viranomaiset pidättävät oikeuden muuttaa eri urheilulajien päivämääriä, ajankohtia ja tapahtumapaikkoja. Tällaisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi ylitsepääsemättömät esteet, turvallisuustoimenpiteet tai järjestelyvaatimukset. EMG2023 ei ota minkäänlaista vastuuta kolmannen osapuolen toimittajien, lentoyhtiöiden, linja-autoliikennöitsijöiden, laivayhtiöiden, hotellien tai muiden majoituspalveluja tarjoavien tahojen laiminlyönneistä, noudattamatta jättämisistä, huolimattomuudesta tai muista ongelmista.

3. KUNTO JA VAATIMUKSET

Ilmoitan olevani sekä lääketieteellisesti että fyysisesti kunnossa ja kykenevä osallistumaan tapahtumaan ja siihen liittyviin urheiluaktiviteetteihin. Ymmärrän ja hyväksyn sen, että EMG2023 luottaa tähän ilmoitukseen kunnostani ja kyvystäni osallistua tapahtumaan.

4. MENETTELY TAPATURMAN SATTUESSA

Hyväksyn sen, että jos minulle sattuu tapaturma tai sairastun tapahtumaan osallistuessani, valtuutan EMG2023:n antamaan tai hankkimaan minulle kaiken tarpeelliseksi katsomansa lääketieteellisen avun.

Hyväksyn sen, että olen itse vastuussa kaikista sellaisen tapaturman tai sairauden aiheuttamista kuluista kuten kuljetuksesta, sairaalassa olosta, lääketieteellistä hoidosta tai mistä tahansa muusta siihen liittyvästä palvelusta tai annetusta hoidosta.

5. SÄÄNNÖT

Sitoudun noudattamaan sääntöjä sekä kirjallisia ja suullisia ohjeita, joita EMG2023 voi ajoittain antaa.

Hyväksyn sen, että jollen kykene noudattamaan järjestäjän laatimia sääntöjä tai ohjeita, minut saatetaan sulkea pois tapahtumasta tai siihen liittyvistä urheiluaktiviteeteista. Suostun toimimaan tapahtumassa aina reilun pelin hengessä ja olemaan toimimatta tavalla, joka vahingoittaisi EMG2023:n hyvää järjestystä, mainetta tai turvallisuutta.

6. VAROITUKSET

Tapahtuman urheilulajit voivat olla luonnostaan vaarallisia. Hyväksyn sen, että altistun tietyille riskeille tapahtuman lajitapahtumien aikana esimerkiksi seuraavin tavoin:

 • saatan saada fyysisen tai henkisen vamman tai haitan tai jopa kuolla
 • muut osallistujat saattavat aiheuttaa vaaran tai toimia taitamattomasti
 • olosuhteet voivat olla vaaralliset ja saattavat muuttua varoittamatta tai olla mahdottomia ennustaa
 • tapahtumista vastuussa olevien järjestäjien, toimitsijoiden, tapahtumapaikkojen omistajien ja vetäjien ja muiden toimijoiden tai heidän edustajiensa voi olla pakko tehdä päätöksiä paineen alla ajan ja/tai tapahtumien suhteen
 • terveyteeni tai elämääni liittyvä vakuutus voi olla mitätön
 • omaisuuteni saattaa vahingoittua, kadota tai tuhoutua.

Hyväksyn sen, että onnettomuuksia voi sattua ja usein sattuukin, minkä johdosta saatan saada vamman tai omaisuuteni voi vahingoittua. Olen lukenut ja ymmärtänyt tämän varoituksen ja hyväksyn urheilulajitapahtumaan osallistumiseen liittyvät luontaiset riskit.

7. VAKUUTUKSET

Hyväksyn sen, että EMG2023:lle maksamani maksut eivät sisällä henkilökohtaista tapaturmavakuutusta. Hyväksyn sen, että EMG2023, IMGA, Tampereen kaupunki tai mikään EMG2023:n toteuttamista avustava urheiluorganisaatio ei ota vastuuta sen hyväksymisestä, millaisen vakuutuksen hankkiminen minulle on riittävä, tai anna neuvoja sitä koskien.

8. IKÄÄN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖT

Suostun noudattamaan ilmoittautumisen yhteydessä määriteltyjä ikärajoja. Suostun pyynnöstä todistamaan ikäni kuvallisella henkilökortilla EMG2023:lle tai sen henkilökunnalle.

9. ANTIDOPINGSÄÄNNÖT

WADA:n kieltämät aineet ja menetelmät on kielletty urheilijoilta tapahtuman aikana. Hyväksyn sen, että EMG2023 (ja sen nimeämät toimijat) pidättävät oikeuden testata kenen tahansa tapahtumaan ilmoittautuneen urheilijan koska tahansa tapahtuman aikana WADA:n kieltämien aineiden tai menetelmien varalta. EMG2023 on tietoinen siitä, että jotkin kielletyt aineet voivat olla sallittuja, kun niiden käyttö todistetaan asianmukaisella lääkärintodistuksella.

10. TIETOSUOJA

Hyväksyn sen, että ilmoittautumistietokanta jaetaan IMGA:n käyttöön tulevien Masters Games -tapahtumien ja aikuisurheilun yleistä edistämistä varten. Osallistujien henkilötietoja käytetään asiaankuuluvien sääntöjen ja säännösten mukaisesti, IMGA:n tietosuoja mukaan lukien.

11. KUVIEN JA LOGON KÄYTTÖ

Hyväksyn sen, että mihin tahansa tapahtuman aktiviteettiin osallistuessani minusta saatetaan ottaa valokuvia. Hyväksyn sen, että sellaiset kuvat ovat EMG2023:n ja IMGA:n omaisuutta ja että EMG2023 ja IMGA voivat julkaista, monistaa, muokata ja muulla tavoin käyttää kuvia (mukaan lukien kolmansien osapuolten valtuuttaminen tekemään saman) myynninedistämiseen ja muihin tarkoituksiin (sisältäen esimerkiksi taiteen, mainonnan, kaupankäynnin, visuaaliset asiakirjat, myynninedistämisen tai TV-reportaasit) ilman, että siihen tarvitaan erillistä suostumustani. Kaikki tapahtumaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät sen, että heidän omaa ääntään, kuvia ja valokuvia voidaan esittää ilman korvausta suorassa lähetyksessä tai etukäteen taltioituna versiona tai missä tahansa muussa muodossa ja että paikalla olevat tiedotusvälineet voivat käyttää niitä. Tapahtumaan osallistuvat henkilöt eivät saa tallentaa tai lähettää ääntä, kuvia, kommentteja, tuloksia ja/tai tilastoja tapahtumasta muutoin kuin omaan yksityiseen käyttöönsä.

Lisäksi annan suostumukseni siihen, että EMG2023 käyttää nimeäni, kuvaani ja

suorituksiani tapahtuman eri aktiviteeteissa milloin tahansa, olivatpa ne tuotu julki miten tahansa EMG2023:n ja urheilutapahtuman edistämiseen.

Hyväksyn myös sen, etten jäljennä luvattomasti tapahtuman logoa tai käytä sanoja ”European Masters Games Tampere 2023” tai mitään sen muunnelmaa minkäänlaisessa kauppatavarassa, myynninedistämisaineistossa, henkilökohtaisessa tai joukkueen vaatetuksessa, lomakkeissa tai muissa tuotteissa.

12. MAKSUT

Hyväksyn sen, että ilmoittautumiseni vahvistetaan vasta, kun osallistumismaksu on maksettu kokonaisuudessaan. Asiakas maksaa mahdolliset pankkisiirtokulut.

13. MAKSUJEN PALAUTUKSET

Hyväksyn sen, että EMG2023:lle maksamieni maksujen palautuspyynnöt otetaan huomioon vain, jos ne on vastaanotettu ennen ilmoittautumisen päättymispäivää. Palautuspyynnöt tulee esittää kirjallisesti mukaan lukien lääkärintodistus, jolla esteellisyys todistetaan.

Palautuksesta vähennetään 50 euron suuruinen toimistokulu.

Jos peruutus johtuu ylitsepääsemättömästä esteestä (esimerkiksi luonnonkatastrofit, pandemia) tai siitä, että tapahtuma perutaan, maksu palautetaan täysimääräisenä.

14. KOLMANNEN OSAPUOLEN ILMOITTAUTUMINEN

Kun nimeän kolmannen osapuolen osallistumaan tapahtumaan, takaan sen, että minut on nimenomaan valtuutettu suorittamaan ilmoittautuminen nimeämäni kolmannen osapuolen puolesta. Takaan myös, että:

 • kolmas osapuoli on antanut minulle valtuudet hyväksyä EMG2023:een ilmoittautumista koskevat säännöt ja ehdot.
 • annan ilmoittautumisen päätyttyä kolmannelle osapuolelle näiden sääntöjen ja ehtojen kopion ja
 • kerron kolmannelle osapuolelle, että heidän katsotaan hyväksyneen nämä tapahtumaan osallistumista koskevat säännöt ja ehdot.

15. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUSTOIMIPAIKKA

Näitä ehtoja tulkitaan ja sovelletaan Suomen tasavallan lakien mukaisesti. Tämän muoto, toteutus ja pätevyys ja vaikutus määritellään Suomen lakien mukaisesti, ja osapuolet sitoutuvat toimimaan Suomen oikeuslaitosten toimivallan alaisina.

Takaan sen, että kaikki EMG2023:lle antamani tiedot pitävät paikkansa. Olen lukenut ja ymmärtänyt nämä säännöt ja ehdot. Hyväksyn ne ja suostun noudattamaan niitä mukaan lukien varoitukset, epäsuorien ehtojen poissulkemisen, julkaisun ja korvaukset.

© European Masters Games 2023. Suunnittelu ja toteutus Mainostoimisto AATE